Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) sadarbības memorandu

1.pants. 1998.gada 29.jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) sadarbības memorands (turpmāk — Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Memorands latviešu valodā.

3.pants. Memorands stājas spēkā dienā, kad Latvijas Republika paziņo UNESCO par visu to valsts iekšējo procedūru izpildi, kādas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā, un par Memoranda stāšanos spēkā Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.janvārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 11.februārī