Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par Marakešas līgumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

1.pants. Marakešas līgums par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā laikā un kārtībā, kāda noteikta Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu 8.paragrāfā.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 29.decembrī