Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par Protokolu par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

1.pants. Protokols par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (turpmāk — Protokols), Saprašanās memorands starp Latvijas Republiku un Meksikas Savienotajām Valstīm par ģeogrāfisko norādījumu aizsardzību (turpmāk — Memorands) un darba grupas par Latvijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā ziņojums (turpmāk — Ziņojums) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols, Memorands un Ziņojums angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols, Memorands un Ziņojums stājas spēkā Protokola 8.paragrāfā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.decembri.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 30.decembrī