Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 8.panta 5.punktu.

2. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā vārdus "Ciltsdarba valsts inspekcija" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

3. Aizstāt 19.pantā vārdus "Ciltsdarba valsts inspekcijā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

4. Izslēgt pārejas noteikumus.

 

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 10.decembrī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 23.decembrī