Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"

 

Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 2.pielikuma "Izvedmuitas tarifs" XV nodaļu "Parastie metāli un to izstrādājumi" šādā redakcijā:

XV nodaļa. Parastie metāli un to izstrādājumi

72.grupa Melnie metāli

Kods

Apraksts

Papildmērvienība

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

     

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Pārejas noteikums

Ministru kabinets:

1) izvērtē situāciju, kas radusies Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrībā "Liepājas metalurgs" pēc melno metālu lūžņu izvedmuitas atcelšanas;

2) ja nepieciešams, veic sarunas ar starptautiskajām institūcijām, ar kurām ir noslēgti līgumi par izvedmuitas atcelšanu melno metālu lūžņiem;

3) līdz 1.martam iesniedz ziņojumu Saeimai par 1. un 2.punkta izpildi.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 21.janvārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 3.februārī