Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumu

 

1.pants. 1998.gada 10.jūlijā Siguldā parakstītais Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgums (turpmāk - Līgums) un tā I, II, III un IV pielikums (turpmāk - Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un tā Pielikumi angļu un latviešu valodā.

3.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijas Republikā koordinē Finansu ministrija.

4.pants. Līgums un tā Pielikumi stājas spēkā Līguma 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas

Vēstnesis".

 

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 10.decembrī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 22.decembrī