Deputāti Likumdošana Aktualitātes Vispērējā informācija Sākumlapa


TAUTSAIMNIEKU POLITISKĀS APVIENĪBAS "TAUTSAIMNIEKS" PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

Mēs gribam panākt, lai tuvā nākotnē visīsākā informācija par Latviju skanētu tā:

"Latvija ir maza, bet bagāta Eiropas valsts. Tās labklājību nodrošina tirgiem izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas bagātības - jūra, meži, auglīgie lauki un tās ļaudis, kuri izsenis slaveni ar darba tikumu un augstu ražošanas un dzīves kultūru"

Tie nav tukši sapņi, bet reāla iespējamība un tā notiks, jo mēs - Tautsaimnieki 6. Saeimā:

1. Sakārtosim likumdošanu!

Ir jāierobežo galējais liberālisms, kas ar uzviju īstenojis tēzi, ka Latvijā būs grupa bagāto un pulkiem nabagu. Šoka terapijas garu ārstēsim ar likumiem, kas sauks pie atbildības krāpniekus un zagļus pat visaugstākajos posteņos.

Noteiksim tādu kredītu sistēmu, kura sekmētu lauksaimniecības, zvejniecības, mežsaimiecības un rūpniecības produkcijas ražošanu.

Zemniekiem jāzina valdības noteiktā produkcijas iepirkuma apjomi un cenas tekošajam lauksaimniecības gadam.

Realizēsim K. Ulmaņa principu - zemi tiem, kas to apstrādā.

2. Reformēsim banku un naudas politiku!

Naudas un banku politikai jābūt pakārtotai tautas interesēm, nevis politiķu un viltus baņķieru dižmanībai, kā tas ir šodien, kad lata "stabilitāte" atrauta no darba cilvēku algām un pensijām, no nacionālā ienākuma un tautsaimniecības. Šodien tā ir nauda, kas par katru cenu grib mēroties augumā ar dolāru.

Latam kā reālai naudai ir jākalpo Latvijai.

3. Reformēsim nodokļu politiku!

Samazināsim nodokļu likmes nelielajiem un kooperatīvajiem uzņēmumiem un ražošanai ar ilgstošu ražošanas ciklu, paplašināsim nodokļu bāzi un uzlabosim to iekasēšanu.

Iesaldēsim rūpniecības uzņēmumu nodokļu parādus, kas radušies pildot valsts pasūtījumu Latvijas rubļa ieviešanas laikā.

Ar likumu noteiksim nodokļu atvieglojumu invalīdu darbam.

Ar nodokļu un muitas politiku sekmēsim godīgas konkurences veidošanos tirgū un ražošanā.

4. Stabilizēsim ražošanu!

Tā ir vienīgā izeja no purva, kurā mūs iegrūda utopija par Latviju kā baņķieru zemi.

Mums vienmēr bijusi augsta ražošanas kultūra, bet šodien, pilnveidojot tirgus saimniecību, zinātnieki, augsti kvalificēti speciālisti un strādnieki nīkst bezdarbā.

Mēs, Tautsaimnieki, veidosim mūsu lauksaimniecības, zvejniecības, mežsaimniecības un rūpniecības preču ražošanas virzību, sabalansējot valsts un privātuzņēmēju lomu tajā. Sekmēsim ražošanu, reformējot nodokļu, muitas un kredītpolitiku. Mēs atbalstīsim katru konkurēt gribošu, privāto un kooperatīvo, pašvaldības un valsts uzņēmumu.

Valsts īpašumā saglabāsim stratēģiskus, nacionāli nozīmīgus objektus, lai tie kalpotu kapitāla uzkrāšanai un investēšanai. Ieviesīsim valsts monopolu spirta ražošanā, valūtas maiņā.

Darīsim visu, lai pārtrauktu monopolu nedalītu virskundzību elektrības un siltuma ražošanā.

Iedzīvotāju interesēs radīsim labvēlības režīmu konkurētspējīgiem pakalpojumu sfēras uzņēmumiem.

5. Nodrošināsim tirgu Latvijas precēm!

Mobilizēsim visus spēkus (muitas barjeras, nodokļu sistēmu, tranzīta uzraudzību un kontroli) iekšējā tirgus aizsardzībai.

Radīsim labvēlības režīmu izejvielu un enerģijas importam, Latvijā ražoto preču eksportam.

Sniegsim palīdzību tām personām, kooperatīviem, pašvaldībām, kuras veicinās Latvijā ražoto zvejnieku, lauksaimnieku, mežkopju un rūpnieku preču pārdošanu.

6. Garantēsim sociālās tiesības izglītību un kultūru!

Kultūra ir mūsu dzīves kvalitāte. Izglītība - attīstības pamats.

Mēs uzlabosim to novēršot netaisnību pensijās, skolotāju un ārstu algās. Pensionāriem, invalīdiem daudzbērnu ģimenēm sniegsim daļēju bezmaksas medicīnisko palīdzību.

Gatavosim pāreju uz apdrošināšanas medicīnu un slimokasu sistēmu.

Krasi mainīsim izglītības, zinātnes un kultūras politiku, ar likumu nosakot, kultūras zemes cienīgu līdzekļu īpatsvaru nacionālajā kopproduktā.

Mēs kopsim latvisko kultūru un aizstāvēsim pret masu kultūras surogātiem.

Radīsim labvēlības režīmu radošo savienību darbībai un profesionālajai mākslai.

Kur skanēs mūsu dziesmas, kur redzēs mūsu gleznas, filmas un izrādes, kur lasīs mūsu dzeju un prozu, tur iepazīs Latviju. Mūs cienīs, uzticēsies un palīdzēs.

7. Veidosim valstiskumu!

Atmetot partejisko domāšanu un rīcību, mēs piedāvājam valstiskuma ideju un mūsu neatkarībai lietderīgu rīcību.

Valsts drošību garantēs nevis armija, bet kultūra un mūsu ieiešana Eiropas Savienībā kā labklājībā līdzīgai zemei.

Armija vajadzīga kā neatkarības drošinātājs, robežu sargs un vīrišķības skola jauniešiem.

Pieliksim visas pūles lai Tautu, partijas un Saeimu vienotu demokrātijas un Latvijas labklājības ideja!Uz augšu Rakstīt mājas lapas administratoram
© 2002 Latvijas Republikas Saeima