Deputāti Likumdošana Aktualitātes Vispērējā informācija Sākumlapa
 

LATVIJAS TAUTAS FRONTEiroinfoPRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

Latvija, mosties!

Gara darbinieku trauksmes zvans tautu cēla Trešajai atmodai, kas deva Brīvību un atjaunoja Latvijas valsti. Diemžēl pēc neatkarības atgūšanas politisko un ekonomisko varu valstī pārņēma aprindas, kuru kodolu veido padomju laika nomenklatūras un ēnu ekonomikas cilvēki. Šā grupējuma politika ir pakļauta šaura jaunbagātnieku loka interesēm. Tā ved valsti ekonomiskā strupceļā un apdraud mūsu nacionālo identitāti. Dzīves līmeņa pazemināšanās, noziedzības pieaugums, korupcija un valdošo politiķu cinisms grauj ticību Latvijas valstij, dzen tautu politiskā bezcerībā un gremdē apātiskā snaudā.

Latvija, mosties, celies, strādā!

Brīvība jāpiepilda ar godaprātu, nacionālā pienākuma apziņu, gara kultūru un labklājību.

Jāatsakās no maldīgā priekšstata, ka Latvijai jābūt vienīgi tranzīta, tirdzniecības un banku valstij. Mūs glābs ražošanas atdzīvināšana laukos un pilsētās, latvju zemniecības atjaunošana un plaša iedzīvotāju vidusslāņa radīšana.

Mēs īstenosim principiāli jaunu politiku sertifikātu izmantošanā, kredītu sadalē un valsts īpašuma apsaimniekošanā. Sertifikātus padarīsim par galveno privatizācijas līdzekli.

Atjaunosim uzticību valsts finansu sistēmai un bankām, ieviešot likumus, kādi sekmīgi darbojas Rietumu pasaulē un dod iespēju tiesāt krāpniekus. Atklāsim un sodīsim banku un firmu mahinatorus un panāksim noguldītājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu uz vainīgo rēķina. Stabilizēsim lata kursu, nepieļausim tālāku tā celšanos, kas kavētu vietējās ražošanas attīstību.

Jūtami samazināsim nodokļus sīkajiem un vidējiem uzņēmumiem un darba ņēmējiem, bet nesaudzīgi vērsīsimies pret tiem, kas tos nemaksā. Nepieļausim jaunbagātnieku un organizētās noziedzības lobiju parlamentā un valsts institūcijās, kas līdz šim tiem ļāvis izvairīties no nodokļu maksāšanas un devis iespēju pārplūdināt Latviju ar kontrabandas precēm.

Mūsu paraugs ir uzņēmīgs pilsonis, savas valsts veidotājs, kurš godprātīgi un atbildīgi strādā. Bet valstij jāgarantē viņa drošība un iespēja baudīt sava darba augļus.

Taču ir daudz cilvēku, kas strādāt vairs nespēj. Tie, kuri savā mūžā godīgi strādājuši, ir pelnījuši nodrošinātas vecumdienas. Valsts pienākums ir maksāt mūža devumam atbilstošu pensiju - arī tad, ja pensionārs vēl strādā.

Nacionāla valsts mums ir gods un lepnums, nevis kaunīgi noklusējams trūkums. Tās būtiskākā izpausme ir nacionālā kultūra un pilnvērtīgi dzīvojoša latviešu valoda, prasība pēc sakārtotības ģimenē, izglītībā, darbavietā, atpūtā, pilsoņu savstarpējās attiecībās un viņu attieksmē pret savu Valsti. Gādāsim par latviskās un kristīgās ētikas atgriešanos sabiedrībā. Latvijai būs nākotne, ja tā sevi saglabās un attīstīs par Eiropai piederīgu nacionālas kultūras valsti un saviem pilsoņiem nodrošinās augstu izglītības līmeni. Skolotāju vidējo algu paaugstināsim vismaz līdz tautsaimniecībā strādājošo vidējai algai.

Lai šādu politiku īstenotu, valsts jāvada godprātīgiem un profesionāliem politiķiem. Necelsim augstos amatos Latvijas situāciju nepārzinošus ieceļotājus, izvairīsimies no daiļrunīgiem tukšu salmu kūlējiem.

Atcelsim nepamatotās privilēģijas deputātiem un valdības locekļiem. Izbeigsim nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu pārspīlēti greznām pieņemšanām. Nepieļausim deputātu un valstsvīru bezjēdzīgu vizināšanos pa ārzemēm. Viņu algu likmes piesaistīsim vidējās algas un pensiju līmenim valstī.

Atjaunosim tautai iespēju ietekmēt varu ne tikai vēlēšanu dienā.

Atcerēsimies, ka reāli to var nodrošināt tikai tāda partija, kas pati nesēž uz baņķieru un citu jaunbagātnieku naudas maisiem un nekad nav tos izmantojusi, lai iekļūtu Saeimā.

Latvija, mosties!

Tautai jāatgriežas politiskajā dzīvē!

Kopīgiem spēkiem panāksim, lai Latvijas valstij būtu godprātīgi un atbildīgi politiķi un Latvijas tautai - drošas izredzes uz garīgu plauksmi un labklājību!Uz augšu Rakstīt mājas lapas administratoram
© 2002 Latvijas Republikas Saeima