Deputāti Likumdošana Aktualitātes Vispārējā informācija Sākumlapa
Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs

 

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs pilnveido Saeimas dialogu ar sabiedrību,
informējot to par Saeimas darbu, kā arī veicina privātpersonu līdzdalību Saeimas darbā.


Centrs strādā kopš 2009.gada janvāra.
(prezentācija par Centru)


Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā iespējams:

uzzināt:
• par Saeimas darbu;
• Saeimas deputātu un amatpersonu kontaktinformāciju;
• par Saeimas likumprojektu elektronisko datubāzi un
interesējošo likumprojektu virzību Saeimā;
• par Saeimas sēžu stenogrammu, balsojumu, video
un audio arhīvu;
• par ekskursiju iespējām Saeimas namā;
• par iespējām apmeklēt Saeimas un komisiju sēdes

tikties:
• ar Saeimas deputātiem un amatpersonām (iepriekš vienojoties)

iepazīties:
• ar informatīvajiem materiāliem;
• ar multimediju prezentācijām par Saeimu, tās vēsturi un darbu.

Centrā var iesniegt iesniegumus (plašāk šeit PDF formātā):
• privātpersonas klātienē var iesniegt rakstveida iesniegumu Saeimai, kā arī uzzināt par iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu;
• mutiski izteiktu iesniegumu Centra darbinieki palīdzēs noformēt rakstveidā;
• iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu:

LR Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811

vai uz e-pastu: info@saeima.lv


Centra kompetencē neietilpst:
• juridiskas konsultācijas;
• sociālās palīdzības sniegšana;
• sūdzību izskatīšana par valsts pārvaldes un tiesību aizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
• konkrētu privātpersonu problēmu risināšana.

Centrā nevar nodot Saeimas deputātiem un amatpersonām sūtījumus. Šādos gadījumos ar adresātu jāsazinās personiski.

Par jautājumiem, kas nav Centra kompetencē, tiek sniegta kompetento institūciju kontaktinformācija.

Visām atbildēm ir tikai informatīvs raksturs un tās nav uzskatāmas par juridiski saistošām.

Sabiedrisko attiecību biroja Apmeklētāju un informācijas centra informatīvie pārskati (PDF formātā)

 


 

Saeimas Apmeklētāju un
informācijas centrs atrodas:

Rīga, Jēkaba iela 16
(ieeja noTrokšņu ielas)

Saeimas informatīvais
tālrunis: 67087321,
e-pasts: info@saeima.lv

Centrs pieņem apmeklētājus
katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.30

 

Kā mūs atrast?

 Uz augšu Rakstīt mājas lapas administratoram
© 2002 Latvijas Republikas Saeima